Menu Close

Hebrew domain

דומיין בעברית – האח הקטן של משפחת הדומיינים

דומיין ישראלי בעברית הינו דומיין אשר נכתב בשפה העברית בשורת הכתובת של הדפדפן.
שם הדומיין הינו מרכיב חשוב ביותר על מנת לייצג את זהותך ברשת האינטרנט ולכן מומלץ לרשום במקביל לשם הדומיין באותיות לטיניות גם שם דומיין בעברית.

דומיין ישראלי בעברית – איך זה עובד?

רישום שמות דומיין וקניית דומיין בשפות שאינן כתובות באותיות לטיניות (דוגמת דומיין ישראלי בעברית), מעוגנות בתקינה הקרויה:
IDN – International Domain Names במהלך רישום הדומיין מבוצעת המרה עפ”י קידוד סטנדרטי לדומיין באותיות לטיניות המתחיל באותיות xn ואחריהן קוד המייצג בצורה חד משמעית את השם בעברית או בכל שפה אחרת. כיום ניתן לרשום דומיין בסיומות com או net לדוגמה: דומיין.com או דומיין בעברית.net בעתיד יתאפשר לרשום כשם מלא בעברית כדוגמת דומיין ישראל וכדומה.
הדפדפנים החדשים כגון Internet Explorer 7 או FireFox תומכים בצורה מלאה בהתקני IDN דפדפנים ישנים יותר דורשים לעתים התקנת התקנים מתאימים.
התקן לדוגמא ניתן להוריד ב: http://idn.verisign-grs.com/index.jsp?lang=he

חשיבותו של דומיין ישראלי בעברית:

* הקלדה נוחה ומהירה יותר.
* קידום יעיל וטוב יותר מבחינת מנועי החיפוש.
* מאפשר לזכור את שם הדומיין בקלות.
* התאמה בין שם הדומיין לתוכן האתר.
* שמירת זכויות- על מנת להגן על השם שלך יש לרשום אותו גם בעברית וכך למנוע שימוש לרעה ע”י מישהו שיתפוס את השם שלך.
* הנוחות – עם דומיין בעברית ניתן להקליד ישירות את שמכם בצורה אינטואיטיבית ללא טעויות בכתיבה באנגלית.